'; } ?>

  • Lid toevoegen

    Inlognaam:

    Achternaam:

    Emailadres:

    Wachtwoord:

\r\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "Return-Path: Mail-Error \r\n"; $headers .= "Reply-To: ".$naam_verzender." <".$email_verzender.">\r\n"; $headers .= "Bcc: ".$email_verzender."\r\n"; $bericht = "Beste ".$inlognaam.", je kunt nu inloggen op www.derampestampers.nl/ Hieronder staan je gegevens: Inlognaam: ".$inlognaam." Wachtwoord: ".$wachtwoord." Zodra je bent ingelogd gelieve in het ledenmenu onder de knop 'Mijn informatie' alle gegevens invullen. Met vriendelijke groet, Kjeld"; mysql_query(" INSERT INTO leden (inlognaam, naam, email, wachtwoord) VALUES ('".$inlognaam."', '".$naam_ontvanger."', '".$email_ontvanger."', '".md5($wachtwoord)."') ") or die(mysql_error()); $bericht = nl2br($bericht); mail($email_ontvanger, $onderwerp_mail, $bericht, $headers); echo ""; } } ?>

Website gemaakt door Kjeld Larmit Webdevelopment