'; } ?>


"; echo "

"; $betalingen = mysql_query(" SELECT UNIX_TIMESTAMP(b.datum) AS t_datum, b.bedrag, ( SELECT COUNT(1) FROM betaald WHERE datum = b.datum AND betaling_id = b.id AND user_id = ".$_SESSION['inlog_id']." ) AS heeft_betaald FROM betalingen b") or die(mysql_error()); if(mysql_num_rows($betalingen) === 0) { echo 'Er zijn geen betalingen.'; } else { while($betaling = mysql_fetch_assoc($betalingen)) { echo '
€'.number_format($betaling['bedrag'], 0, '', '.').' ['.date('j-m-Y', $betaling['t_datum']).'] [ '.($betaling['heeft_betaald'] == 1 ? 'Wel' : 'Niet').' betaald ]
'; } } } ?>
Inlognaam
Naam
Emailadres wijzigen
Logins
Geboortedatum wijzigen
Thuisnummer wijzigen
Gsmnummer wijzigen
Wachtwoord Niet weergegeven wijzigen

Website gemaakt door Kjeld Larmit Webdevelopment