'; } ?>


$dageninmaand) // Als we aan het max aantal dagen in de maand zijn dan beginnen we een nieuwe maand { $dagen = 1; $maand++; } if($i == 1)//voor de eerste rij moet een tr { echo ''; } if($i == 8 OR $i == 15 OR $i == 22 OR $i == 29 OR $i == 36)//Na iedere 7 getallen moet er een nieuwe rij beginnen { echo ''; } if($i <= $dagvdweek)// als $i kleiner is dan het begin van de maand dan zitten we nog in de vorige maand. { //we zitten dus nog voor het begin v/d maand. Bij welke datum moeten we dan beginnen? als $i 1 is dan beginnen we dus bij 31-$begin = 28 $begin = $dagvdweek-$i; $dag = $dagenvorigemaand - $begin; echo ''; if($i == $dagvdweek AND $maand == 0)//als $i gelijk is aan de huidige dag en we zaten nog in maand 0 (de vorige) dan beginnen we met de echte maand (maand 1) en gaan we beginnen bij 0 (0 omdat hij straks +1 doet en anders zouden we bij 2 beginnen) { $maand++; $dagen = 0; } } else { if($maand == 1) { if($user_rechten < 3) { if($dagen == date('j') AND $getmaand == date('m') AND $getjaar == date('Y')) { echo ''; } else { echo ''; } } else { if($dagen == date('j') AND $getmaand == date('m') AND $getjaar == date('Y')) { echo ''; } else { echo ''; } } } else { echo ''; } } $dagen++;//en weer een dag erbij if($i == 42)//bij cel 42 willen we de tr afsluiten { echo ''; } } echo '
Z M D W D V Z
'.$dag.''.$dagen.''.$dagen.' '.$dagen.' '.$dagen.''.$dagen.'
'; //echo 'Test: de dagvdweek is:'.$dagvdweek.' De vorige maand had: '.$dagenvorigemaand.' dagen dus begin is '.$begin.'
'; ?>


Deze maand zijn er de volgende activiteiten:

"; $vandaag = date('Y-m-d'); $result = mysql_query("SELECT *, UNIX_TIMESTAMP(datum) AS t_datum FROM agenda WHERE ".$getmaand." = MONTH(datum) AND ".$getjaar." = YEAR(datum) ORDER BY datum") or die(mysql_error()); if(mysql_num_rows($result) == 0) { echo "
Er zijn deze maand geen activiteiten!
"; } else { while($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo date('d-m-Y', $row['t_datum']); echo ' | '; echo $row['activiteit']; echo "
"; } } echo "
"; ?>

Jarigen deze maand:

"; } } ?>

Website gemaakt door Kjeld Larmit Webdevelopment